GFK LUXUM

GFK LUXUM® to wytrzymały, wysokiej jakości, warstwowy materiał kompozytowy, wytwarzany w zależności od potrzeb w zmiennych proporcjach, średnio w 85% z włókna szklanego, 10% niskoemisyjnej żywicy poliestrowej. Resztę stanowią uszlachetniacze i dodatki takie jak trójwodzian aluminium (ATH) uzyskiwany z naturalnych rud boksytu. Gładką powierzchnią użytkową o grubości 0,5 do 1,5 mm stanowi polimer poliestrowy (żelkot sanitarny).

GFK LUXUM® pierwotnie występuje w postaci półpłynnej, gdzie wykładany jest na formy otwarte i formowany ręcznie z użyciem pompy infuzyjnej z wygrzewaniem w specjalnej komorze lub poddany formowaniu na formach w automatycznym autoklawie w kontrolowanych warunkach, przy wytworzeniu odpowiedniej temperatury, ciśnienia i podciśnienia. Proces utwardzania zachodzi w temperaturze 55-70 stopni C, z zastosowaniem utwardzacza chemicznego, dodawanego do żywicy (max 1.5%). Jego grubość jest każdorazowo dobierana do zapotrzebowania w danym finalnym produkcie, co znacząco optymalizuje proces produkcji i minimalizuje proces obróbki oraz ilość odpadów poprodukcyjnych. Ostatecznie materiał przyjmuje kształt zadanej formy.